GDPR

Vážení zákazníci,

v souladu s nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) Vám YO Energy s.r.o. poskytuje informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Identifikace firmy: YO Energy s.r.o. IČ: 26902702 DIČ: CZ26902702 Adresa: Prostřední Bečva 394, 756 56 Prostřední Bečva

Zpracování osobních údajů: Pro účely plnění našich povinností a poskytování služeb jsou někdy od nás vyžadovány osobní údaje. Osobní údaje, které ukládáme, mohou obsahovat jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Vaše osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány pouze v souladu s právními předpisy. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli požádat o jejich smazání nebo omezení zpracování.

Účel zpracování: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely plnění našich povinností a poskytování služeb. Můžeme je také použít pro statistické účely, výzkum trhu a marketingové účely, pokud nám dáte svůj souhlas.

Sdílení osobních údajů: Vaše osobní údaje nemohou být poskytnuty nebo sdíleny s třetími stranami bez Vašeho souhlasu, pokud to není nutné pro plnění našich závazků nebo vyžadováno zákonem.

Bezpečnost: Vaše osobní údaje jsou ukládány v elektronické podobě a jsou chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo jakýmkoli jiným neoprávněným zpracováním. K tomu používáme bezpečnostní opatření, jako je šifrování a ochrana před neoprávněným přístupem.

Vaše práva: Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na opravu nebo smazání Vašich osobních údajů, na omezení zpracování a na přenos Vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené na našich webových stránkách.