Tepelná čerpadla Viessmann

Jak fungují tepelná čerpadla?

Zjednodušeně lze celý proces popsat takto:

Teplonosné médium v kapalném stavu proudí ke zdroji tepla, kde na sebe teplo naváže. Kapalina se i s teplem dostává do pohybu a v prostoru výměníku, ve kterém se sníží tlak, se tato kapalina stane plynem. V plynném stavu je médium vedeno k akumulačnímu zásobníku, ve kterém se náhle zvýší tlak a tím začne pára kondenzovat a zahřeje vodu, která je zde uložena. A zahřátá voda tak může proudit do topení i vodovodních kohoutků po celém domě. Celý cyklus se neustále opakuje. Kapacita teplonosného média je nevyčerpatelná.

Tepelná čerpadla země/voda

Pro tato čerpadla je nutné mít zahradu, na kterou lze umístit kolektory. Kolektory jsou zapuštěné v zemi nebo rozprostřené pod prostorem zahrady. Tato čerpadla mají stabilnější výkon, protože teplota země má i během dlouhé zimy teplotu alespoň 4 °C. Další výhodou je naprosto tichý chod. Nevýhodou může být nutnost zahrady a pozemních prací, kterým se při instalaci tepelného čerpadla typu země/voda nevyhnete.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Klimatické podmínky v České republice jsou ideální pro instalaci právě těchto tepelných čerpadel. V nížinách jsou i v zimním období průměrné teploty kolem 4 °C. Nehrozí tedy nežádoucí zamrzání čerpadla. Strach z hlučného provozu není opodstatněný. Hodnota akustického tlaku nejmodernějších tepelných čerpadel typu vzduch/voda je pod 40 dB(A), což se rovná tikotu budíků, který slyšíte z dálky 3 metrů.

Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda

Tichou vnitřní jednotkou tepelného čerpadla omezíte nákladné průrazy stěnami a pokládání vzduchových kanálů, takže jsou tato tepelná čerpadla velice oblíbená při modernizaci starších domů. Splitová tepelná čerpadla zvládají s vysokou efektivností vytápět a ohřívat vodu, ale i ochlazovat a využívat v prostoru princip rekuperace.

Tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody

Proč nevyužívat teplého vzduchu, který již proudí v místnosti? Tento vzduch lze využít k ohřevu teplé vody a zužitkovat již jednou vydanou energii. Tepelná čerpadla se nepoužívají pouze pro obytné prostory, díky možnosti vysokých kapacit je možné jimi vytápět i prostorné objekty bez vysokých účtů za energie. Takovým čerpadlům se říká tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody.

Naši partneři